Jag har kommit av mig hela livet. Om människan skulle veta hur fri hon är skulle hon darra som en hund inför en jordbävning. Det står inte ”plus fem plus tre”, det står ”fem plus tre”. Så svängde det tillbaka. Croneman kallar mig uppblåst? Det är helt falskt. Jag har suttit som mentor till andra författare. Det är helt falskt. Jag är en oerhört god lyssnare. Kärleken sover alltid utomhus, men den har nycklar till alla lås. Jag har inte sagt att jag talar bättre än någon annan. Jag har kommit av mig hela livet. Vem som helst. Jag sitter mest tyst. Själva anfangen till allt författarskap är en gigantisk förmätenhet.