Det står inte ”plus fem plus tre”, det står ”fem plus tre”. Någon gång innan den här intervjun är slut så kommer jag att ge dig en av mina böcker och så kommer jag att tala. Och så står det att han har stor publik. Jag har 30 gånger större publik. Det är diagnosen och så lyder sjukdomen. Visste du om det? Om jag får ett barn med fyrtiosjunde kromosomen. Jag satte mig upp och koncentrerade mig och försökte hantera det. Många människor i världen dör av ”ännu inte”. Det ligger implicit som plustecknet gör framför det naturliga heltalet längst till vänster i ett matematiskt tal. Någon gång innan den här intervjun är slut så kommer jag att ge dig en av mina böcker och så kommer jag att tala. Jag heter Björn Ranelid och juryn har bestämt sig för att jag inte skall få det. Vi går långt för att se ett mirakel, och märker inte att det bor i våra hjärtan. Jag har ett par alkoholiserade människor som ringer mig, en av dem har jag räddat livet på. Om jag vore så självgod, varför går jag då inte ut och säger att det är ännu en unik handling i Sverige?