Jag rör mig rastlöst till språkets möjligheter och löper amok i frihetens öga, har du hört ett sånt språk? Är det inte så? Vet du varför jag säger det? Vi är skapade av Gud. Visste du om det? Då var ljudet dovare, om du tänker dig ljudet av att tåg som kommer, ett ånglok. Är det inte så? Mitt språk kommer från Gud.Ett antal satelliter finns i min själ, i min rymd. Jag är förbluffad över att man tar till såna överord. Mitt språk kommer från Gud.De lever inte i ”är”. Jag har 30 gånger större publik. Mitt skrivande är Guds röst. Och den bakom dig där. Han säger: ”Jag vill bara höra dig prata i fem minuter.”